TED Ed

är det en kruka eller en Picasso?
Undersök museets planritningar för Metropolitan Museum i New York, Museum of Fine Arts, Boston eller Art Institute of Chicago. Hur är samlingarna organiserade? Återspeglar organisationen av objekt i dessa museer en uppdelning mellan konst och hantverk? Hur påverkar den fysiska organisationen av objekt vår förståelse och tolkning av samlingarna? Verkar ett galleri viktigare än ett annat? Varför eller varför inte?
vilka ord ska man använda?
enligt Ogdens grundläggande engelska kan du uppnå viktig kommunikation på vilket språk som helst med kunskap om så få som 800 ord. Det är ungefär hur många ord som finns i ordlistan i många av dagens vanliga konsthistoriska läroböcker! Bläddra igenom ArtLex, en online konst ordbok som räknar några 3,600 konsthistoria ord. Hur formar vår användning av konsthistoriska termer vår klassificering av objekt? Vilka konsthistoriska termer har värderingsbedömningar tillsammans med dem?
fokusera på framtiden?
sedan renässansen har västerländsk kultur lagt ett högt värde på innovation. Medan konstnärliga innovatörer ibland verkar locka rampljuset, praktiseras traditionell konst fortfarande över hela världen idag. Även i Italien, födelseplatsen för renässansen humanism, traditioner som Murano glas, keramik, och läder arbetar fortfarande blomstra, och är fortfarande högt värderade. För att lära dig mer om levande traditioner runt om i världen, läs kolumnen ”den äkta artikeln” på National Geographic Traveler. Besök bloggen på www.lauramorelli.com för att se ytterligare exempel på samtida tillverkare efter århundraden gamla konstnärliga traditioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.