Fredrik Vilhelm IV

Fredrik Vilhelm IV, 1795?1861, kung av Preussen (1840?61), son och efterträdare till Fredrik Vilhelm III. en romantiker och en mystiker, han tänkt vaga system för reform baserad på ett återupplivande av den medeltida strukturen, med regeln om gods och en patriarkalisk monarki. Under revolutionen 1848 i Preussen, som bröt ut i Mars, tvingades Frederick William först att ansluta sig till revolutionära krav. Senare krossade han dock oppositionen, upplöst (Dec., 1848) konstituerande församlingen och utfärdade en konservativ konstitution, som, som modifierad 1850, förblev i kraft fram till 1918. Frederick William vägrade kronan av ett enat Tyskland erbjöd honom (1849) av Frankfurts parlament med motiveringen att en monark av gudomlig rätt inte kunde få auktoritet från en vald församling. Även om han inte ville acceptera kronan från en vald församling, önskade Frederick William tysk enhet under preussisk ledning och presenterade den preussiska Unionsplanen för en konfederation av Preussen och de mindre tyska staterna. Österrikisk motstånd mot planen tvingade Frederick William att överge den i Olmtz-fördraget (1850). 1848 stödde Frederick William kort revolten i Schleswig-Holstein mot Danmark men gav efter för Brittiskt tryck för vapenstillestånd. År 1857 krävde hans mentala tillstånd en tillfällig (senare permanent) regency av sin bror, som efterträdde honom som William I.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.