Förbättra fotgängarnas säkerhet, polisen hänger ut biljetter till överträdare-Department of Health, New Taipei City Government

polisens trafiksäkerhetsåtgärder skulle förbättra trafiksäkerheten när det gäller fotgängaröverträdelse och misslyckas med att ge upphov till fotgängaröverträdelse från November 1st, 2012 till April 30th, 2012 för att minska trafikincidenter.

statistik från National Police Agency visade att 160 dödsfall med fotgängare inträffade mellan januari och augusti i år; 8 incidenter färre jämfört med samma period förra året. För att ta itu med sådana trafiksäkerhetsproblem, trafik verkställighet skulle hänga ut biljetter för särskilda 5 kränkningar, inklusive misslyckas till avkastning till fotgängare i övergångsställe, misslyckas till avkastning till fotgängare på svängar, fotgängare inte lyda trafikskylt eller signal, jaywalking, fotgängare misslyckas med att ge vederbörlig omsorg vid tung trafik vägar eller järnvägskorsning.

för att minska fotgängarrelaterade kollisioner försökte den nya Taipei City-regeringen öka fotgängarnas säkerhetsmedvetenhet för bussförare, äldre, studenter och medborgare genom flera metoder, som att ställa in handhållna skyltar och leverera trafiksäkerhetstal.

transportavdelningen i New Taipei City uppmuntrar alla trafikanter att följa trafikregler oavsett förare eller fotgängare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.