basband enhet

basband hänvisar till det ursprungliga frekvensområdet för en överföringssignal innan den moduleras. Basband kan också hänvisa till en typ av dataöverföring där digital eller analog data skickas över en enda icke-multiplexerad kanal.

en basbandsenhet (BBU) är en enhet som bearbetar basband i telekomsystem. En typisk trådlös telekomstation består av basbandbehandlingsenheten och RF – bearbetningsenheten (remote radio unit-RRU). Basbandsenheten placeras i utrustningsrummet och ansluts med RRU via optisk fiber. BBU ansvarar för kommunikation via det fysiska gränssnittet. En BBU har följande egenskaper: modulär design, liten storlek, låg strömförbrukning och kan enkelt distribueras.

en BBU i en mobiltelefon cell site består av en digital signalprocessor för att bearbeta framåt röstsignaler för överföring till en mobil enhet och för att bearbeta omvända röstsignaler som tas emot från den mobila enheten. Den digitala signalprocessorn tjänar också till att producera en första övervakande ljudton (SAT) för överföring till mobilenheten genom att generera successiva digitala SAT-prover som avkodas till en kontinuerlig ton. Slutligen detekterar den digitala signalprocessorn närvaron av en andra SAT genererad av mobilenheten genom provtagning och bearbetning av successiva prover av den andra SAT och mätning av effekten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.