DEXABION

MERCK generiskt namn: Dexametason, lidokain, vitaminer B1, B6 och B12.läkemedelsform och formulering: lösning. Varje förfylld spruta med 3 ml innehåller: kammare i: klar lösning (1

Read More

1 2 3 85