Zabezpieczenie Nadprądowe (OCPD)

stosowanie zabezpieczeń nadprądowych jest standardową częścią bezpieczeństwa elektrycznego i jest przepisywane w Stanach Zjednoczonych jako część krajowego Kodeksu elektrycznego (znanego również jako NFPA 70). Osoby pracujące w pobliżu urządzeń zagrożonych nadmiernym prądem narażone są na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym i pożaru, które mogą być spowodowane uszkodzeniem sprzętu elektrycznego z powodu nadmiernego prądu. OCPD może również zapobiegać wybuchowemu zapłonowi i błyskom łuku związanym z przeciążeniem Napięcia i innymi awariami elektrycznymi.Bezpieczniki) znajdują się w głównych panelach serwisowych (tj. „skrzynce bezpiecznikowej”), a także powiązanych podajnikach elektrycznych i obwodach odgałęźnych, które są zwykle podłączone do własnych systemów wyłączników. Przemysłowe urządzenia elektryczne wykorzystują również przekaźniki nadprądowe w urządzeniach, aby bezpośrednio chronić przed uszkodzeniami nadprądowymi.

poszczególne OCPD niezbędne do ochrony przed nadprądem różnią się w zależności od zagrożeń związanych z daną instalacją elektryczną. Na przykład w systemach, w których błędy uziemienia i łuku występują jako potencjalne zagrożenia, stosowanie przerywaczy obwodu uziemienia (GFCI) i przerywaczy obwodu łuku (AFCI) jest konieczne w celu zmniejszenia ryzyka wstrząsu lub pożaru związanego z nadprądem. Urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem są rodzajem OCPD, które są zaprojektowane w celu ochrony przed trwałym nadprądem, i obejmują one zastosowanie przekaźników i bezpieczników” slow blow”.

prawidłowe użycie OCPD (i ich dystrybucja w określonych kontekstach branżowych) jest niezbędne do bezpiecznego korzystania z OCPD. Jeśli OCPD jest narażony na poziom napięcia, z którym nie jest przeznaczony, może sam pęknąć lub eksplodować. Odpowiednie uziemienie skrzynek serwisowych i urządzeń może zmniejszyć to ryzyko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.