DEC2 moduluje ekspresję oreksyny i reguluje sen

wyniki

aby zbadać mechanizm leżący u podstaw behawioralnego fenotypu skrócenia czasu snu u nosicieli mutacji DEC2, zbadaliśmy ekspresję genów regulujących homeostazę snu w mysim modelu ludzkiej mutacji DEC2. Odkryliśmy, że ekspresja genu prepro-oreksyny (Hcrt) była regulowana w podwzgórzu myszy transgenicznych hDEC2-P384R (TG) w porównaniu z myszami hDEC2-WT TG (Fig. 1a). Ssaki mają dwa receptory dla peptydów oreksyny, receptor oreksyny 1 (OX1R) i receptor oreksyny 2 (OX2R) (13). U zmutowanych myszy hDEC2 ekspresja OX2R była również nieznacznie zwiększona (Fig. 1a). Aby potwierdzić podwyższoną regulację oreksyny na poziomie białka, przeanalizowaliśmy jej ekspresję w podwzgórzu bocznym w zeitgeber time 1 (ZT1)za pomocą immunohistochemii przy użyciu przeciwciała rozpoznającego białko prekursorowe oreksyny i peptyd oreksyny A. Liczba komórek orexin-dodatnich została zwiększona przez mutację P384R (Fig. 1B). Wygenerowaliśmy również oznaczane FLAG myszy HDEC2 BAC TG z mutacją Y362H i odkryliśmy, że myszy te wykazywały zwiększone poziomy prepro-oreksyny (Fig. S1A). Myszy TG wyrażające Y362H-DEC2 lub P384R-DEC2 wykazywały zwiększoną aktywność i zmniejszone zachowanie spoczynkowe (Fig. S1B), podobny do tego, co wykazano wcześniej u zmutowanych myszy p384r (5).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.