verlies en schade in het vijfde beoordelingsverslag van het IPCC (werkgroep II): een analyse van tekst-mijnbouw

ABSTRACT

“verliezen en schade” hebben betrekking op de effecten van klimaatverandering die niet zijn of niet kunnen worden vermeden door mitigatie-en aanpassingsinspanningen. Na de instelling van het internationale mechanisme voor verlies en schade van Warschau (Wim) wordt verlies en schade nu beschouwd als de derde pijler – naast mitigatie en aanpassing – van klimaatactie in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). In dit artikel wordt onderzocht wat de bijdrage van Werkgroep II aan het vijfde beoordelingsrapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC WGII AR5) te zeggen heeft over dit opkomende onderwerp. We gebruiken software voor kwalitatieve data-analyse (text mining) om te beoordelen welke klimaatstressoren, sectoren en regio ‘ s het rapport voornamelijk associeert met verliezen en schade, en dit te vergelijken met de focusgebieden van het WIM. De studie toont aan dat IPCC WGII AR5 voornamelijk verliezen en schade associeert met extreme weersomstandigheden en economische gevolgen, en behandelt het in de eerste plaats als een toekomstig risico. De huidige verliezen en schade als gevolg van trage processen en niet-economische verliezen krijgen veel minder aandacht. Verrassend genoeg heeft AR5 ook meer te zeggen over verliezen en schade in regio ’s met een hoog inkomen dan in regio’ s die het meeste risico lopen, zoals kleine eilandstaten en minst ontwikkelde landen. Het document wordt afgesloten met aanbevelingen aan het IPCC voor zijn zesde beoordelingsverslag (AR6) om meer gegevens op te nemen over verliezen en schade als gevolg van trage processen, niet-economische verliezen en schade en verliezen en schade in kwetsbare landen.

belangrijke beleidsinzichten

  • IPCC WGII AR5 bespreekt bewijsmateriaal over verliezen en schade voornamelijk in relatie tot plotselinge rampen en economische kosten.

  • er is meer onderzoek nodig naar verliezen en schade als gevolg van trage processen en niet-economische verliezen en schade, met name in kwetsbare landen in het mondiale zuiden.

  • financieringsinstanties zouden onderzoek op deze gebieden moeten ondersteunen en IPCC WGII AR6 zou meer aandacht moeten besteden aan deze onderwerpen.

  • verliezen en schade zijn niet alleen een toekomstig risico, maar nu al een realiteit voor kwetsbare mensen in klimaat hotspots. Mensgericht onderzoek door sociale wetenschappers is cruciaal voor een beter begrip van wat verliezen en schade betekenen in de echte wereld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.