Baseband Unit

Baseband refererer til det opprinnelige frekvensområdet for et transmisjonssignal før det moduleres. Baseband kan også referere til en type dataoverføring der digitale eller analoge data sendes over en enkelt ikke-multipleksert kanal.

en baseband unit (BBU) er en enhet som behandler baseband i telecomm systemer. En typisk trådløs telestasjon består av baseband processing unit og RF processing unit (remote radio unit-RRU). Baseband-enheten er plassert i utstyrsrommet og koblet til RRU via optisk fiber. BBU er ansvarlig for kommunikasjon gjennom det fysiske grensesnittet. EN BBU har følgende egenskaper: modulær design, liten størrelse, lavt strømforbruk og kan enkelt distribueres.

EN BBU i et mobiltelefoncelle-område består av en digital signalprosessor for å behandle fremover talesignaler for overføring til en mobil enhet og for å behandle omvendte talesignaler mottatt fra mobilenheten. Den digitale signalprosessoren tjener også til å produsere en første tilsyns lydtone (SAT) for overføring til mobilenheten ved å generere suksessive digitale SAT-prøver som dekodes til en kontinuerlig tone. Endelig oppdager den digitale signalprosessoren tilstedeværelsen av en andre SAT generert av mobilenheten ved å prøve og behandle suksessive prøver av den andre SAT og måle effekten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.