Ecuador

johtavat terveyshaasteet

kriittiset terveysongelmat

uudet taudit

vuonna 2014 tuberkuloosiin kuolleet olivat 2,79 100 000 asukasta kohti, ja uusia tapauksia todettiin 5 157. Monet tekijät vaikuttavat vaikeuteen hallita tätä tautia. Näitä ovat lääketieteellisesti painottunut Terveydenhuolto ja riittämätön terveyteen vaikuttavien tekijöiden analyysi. Havaitsematta jääneiden tuberkuloositapausten määrä on merkittävä: vuonna 2014 arvioitiin 3 443 tapausta (14). Suurissa kaupungeissa, kuten Guayaquilissa ja muissa rannikkokaupungeissa, on 70 prosenttia tapauksista haavoittuvassa lähikaupunkiväestössä, jonka terveydenhuoltopalvelujen saatavuus on riittämätön.

HIV: n/aidsin esiintyvyys pysyi vakaana vuosina 2007-2014 ja oli jälkimmäisenä vuonna arviolta 0,4 prosenttia. Epidemia koskee pääasiassa naispuolisia transseksuaaleja (31,9% Quitossa) ja miehiä, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa (11,0% Quitossa ja Guayaquilissa). Esiintyvyys raskaana olevilla naisilla oli 0,18% vuonna 2014 (15). Tuona vuonna HIV: hen kuoli 5,2 ihmistä 100 000 asukasta kohti koko maan tasolla.; todellinen luku voisi kuitenkin olla suurempi, kun otetaan huomioon HIV: hen liittyvien kuolemien aliraportointi. Näiden tosiasioiden lisäksi hoitoon pääsy ja hoidon noudattaminen olivat ongelmallisia, sillä vain 57 prosenttia kaikista arvioiduista HIV-potilaista (33 569 henkilöä) oli tietoisia sairaudestaan; 19 134: stä vahvistetun HIV: n saaneesta 14 844 (78%) eli taudin kanssa ja sai hoitoa julkisessa terveydenhuollossa, mutta vain 7 300: lla (49%) oli havaitsematonta viruskuormaa. Tilanne johtui hoidon heikosta noudattamisesta (Alle 50% diagnosoiduista) ja antiretroviraalisten lääkkeiden saannin keskeytymisestä (16).

vuoteen 2013 mennessä kansallisella tasolla juomavettä oli 90 prosentilla kotitalouksista, ja 80 prosentilla kotitalouksista oli mahdollisuus käyttää sanitaatiota. Ympäristö-ja elinoloihin liittyvien sairauksien esiintyvyys pysyi kuitenkin korkeana (Taulukko 1) (3). Suolistoparasitoosit olivat toiseksi yleisin syy julkisen terveydenhuollon käynteihin, joita oli 17.5% kaikista kuulemisista (n = 423 483) 5-9-vuotiaiden ikäryhmässä, kun taas kolmanneksi yleisin sairaalasta kotiutumisen yhteydessä kirjattu diagnoosi koostui ripulitaudeista ja gastroenteriitistä, joiden oletettiin olevan tarttuvia (30 269 päästöä, mikä on 2,5% kokonaismäärästä), ongelmista, jotka koskivat erityisesti alle 5-vuotiaita lapsia (3). Vuonna 2014 keuhkokuume oli kolmanneksi yleisin lapsikuolleisuuden (alle 1-vuotiaat) aiheuttaja: 171,09 100 000 elävänä syntynyttä kohden. Tauti liittyi aliravitsemukseen (36,3%), perheiden köyhyyteen (35,1%) ja liikakansoitukseen (22,5%) (5).

Taulukko 1. Peruspalveluja saavien kotitalouksien osuus, Ecuador, 2010-2014

osuus kotitalouksista (%)
vuosi sanitaatio Vesihuolto kiinteän jätteen keräys
2010 82.3 81.2 75.8
2011 82.1 81.1 74.9
2012 85.0 82.7 76.1
2013 85.3 84.0 81.1
2014 88.5 93.3 83.9

lähde: National Institute of Statistics and Censuses (INEC). Tilastokooste 2014. Ecuador: INEC; 2014.

äitiyskuolleisuus

äitiyskuolleisuusaste (MMR) oli 49,16 100 000 elävänä syntynyttä kohti vuonna 2014.se ei täyttänyt vuosituhannen Kehitystavoitteissa asetettua 75 prosentin vähennystavoitetta eikä myöskään MoH: n kansallisessa hyvää elämää koskevassa suunnitelmassa ehdottamaa tavoitetta, jossa vaadittiin 72 prosentin vähentämistä vuosina 2011-2015. Vuonna 2014 MoH havaitsi synnytysriskin varhaisen toteamisen vaikeutuvan, mikä johtui pääasiassa raskaustarkastusten vähäisestä pitoisuudesta ja alhaisesta kattavuusasteesta (24,6%) (17).

äitiyskuolleisuuden pääasialliset riskitekijät olivat sikiötarkastusten puute ja riittämätön synnytyksen jälkeinen hoito. ENSANAT 2012-tutkimuksen mukaan 23,4% alkuperäisistä äideistä ilmoitti, ettei heillä ollut raskaustarkastuksia, kun taas vain 8,4% oli synnytyksen jälkeisissä tarkastuksissa ensimmäisten seitsemän päivän aikana, kun taas 37,6% oli tarkastuksissa kahdeksan ja 40 päivän välillä synnytyksen jälkeen (5).

teiniraskaudet

vuonna 2014 15-19-vuotiaiden nuorten ikäryhmittäinen syntyvyys oli 55,5 tuhatta naista kohti. Tuona vuonna 10-14-vuotiaiden nuorten raskaustiheys oli 1,8 tuhatta naista kohti, kun taas 15-17-vuotiaiden nuorten raskaustiheys oli 39,1 tuhatta naista kohti (3). Raskaus on usein seurausta seksuaalisesta hyväksikäytöstä; kuusi kymmenestä raiskauksen uhrista on Tyttöjä, Poikia ja nuoria (18).

aliravitsemus

ravitsemushäiriöt ja liiallinen ravinto säilyivät ongelmina vuonna 2016, vaikka maa onnistui vähentämään perustarpeisiin liittyvää köyhyyttä, valvomaan koulujen lounastiloissa tarjottavaa ruokaa ja nostamaan sokeristen juomien verotusta. Vuonna 2014 kroonisen aliravitsemuksen (pituus/ikä) osuus oli 24,8%, noin 8% 0-60 kuukauden ikäisistä lapsista oli ylipainoisia tai lihavia, 21,6% oli vaarassa tulla ylipainoisiksi ja 29,9% koko alakouluikäisestä väestöstä (6-11-vuotiaat) kärsi ylipainosta tai lihavuudesta (5).

krooniset sairaudet

Noncommunicable krooniset sairaudet (NCD) lisäsivät kuolleisuutta enemmän kuin mikään muu sairausluokka vuonna 2014. 10 johtavaa kuolinsyytä ovat sydän-ja verisuonitaudit, diabetes ja kasvaimet (Taulukko 2) (3), jotka kaikki olivat yleisimpiä 30-64-vuotiaiden ikäryhmässä ja jotka liittyivät epäterveellisiin elämäntapoihin ja käyttäytymiseen, jotka edistivät metabolisia ja fysiologisia muutoksia.

Taulukko 2. Yleisimmät kuolinsyyt, Ecuador, 2014

Codea kuolinsyy Ei. % Rateb
I20-I25 iskeeminen sydänsairaus 4,430 7.0 27.64
E10-E14 Diabetes mellitus 4,401 6.9 27.46
I60-I69 aivoverenkiertohäiriöt 3,777 6.0 23.57
i10-I15 hypertensiiviset sairaudet 3,572 5.6 22.29
J10-J18 flunssa ja keuhkokuume 3,418 5.4 21.33
V00-V89 Maaliikenneonnettomuudet 3,059 4.8 19.09
K70-K76 maksakirroosi ja muut maksasairaudet 2,038 3.2 12.72
N00-N39 urogenitaalisen järjestelmän sairaudet 1,712 2.7 10.68
J40-J47 krooniset hengityselinsairaudet 1,656 2.6 10.33
C16 pahanlaatuiset kasvaimet 1,585 2.5 9.89

A International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, tenth revision.
b luku 100 000 asukasta kohti.
lähde: National Institute of Statistics and Censuses (INEC). Tilastokooste 2014. Ecuador: INEC; 2014.

Diabetes mellitus

vuonna 2014 Tämä oli toiseksi yleisin kuolinsyy koko väestössä: 4 401 tapausta (6, 9%), Mikä on kaksinkertainen määrä vuoden 2000 tasoon verrattuna (2 533 tapausta) (3). Korjattu kuolleisuus vuonna 2013 oli 48,3 tuhatta asukasta kohti, mikä oli paljon suurempi kuin Amerikan mantereen alueellinen osuus (1,9) ja suurempi kuin Andien seutukunnan arvioitu osuus (31,8) samana vuonna. ENSANAT 2012-tutkimuksen mukaan 65% kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavista tapauksista johtuu diabeteksesta ja verenpainetaudista (5), mikä myös vaikutti virtsasairauksien aiheuttamaan kuolleisuuteen (2,7%). Krooniseen munuaisten vajaatoimintaan sairastui 9 635 potilasta, mikä merkitsi 168 342 720 Yhdysvaltain dollarin kustannuksia.

maksakirroosi ja muut maksasairaudet

nämä sairaudet olivat vuonna 2014 seitsemänneksi yleisin kuolinsyy, 12,72 kuollutta 100 000 asukasta kohti. Esiintyvyys oli suurempi miehillä (15, 50) kuin naisilla (9, 98). Alkoholin liikakäyttöön liittyvä kirroosi oli miehillä (33%) neljä kertaa suurempi kuin naisilla (9, 5%) (19).

pahanlaatuiset kasvaimet

vuonna 2014 nämä olivat merkittävä väestön kuolleisuuden aiheuttaja. Naisilla yleisimpiä olivat rintojen kasvaimet (6,43 / 100 000 naista) ja kohdunkaulan kasvaimet (8,90 / 100 000 naista). Seulonta näiden ehkäistävissä olevien sairauksien havaitsemiseksi oli vähäistä: vain 36,4% 15-49-vuotiaista naisista oli käynyt rintatutkimuksissa, ja 14,5%: lle oli tehty mammografiakuvaus (5). Lisäksi 30,5 prosentilla näistä naisista ei ollut koskaan ollut kohdunkaulan solututkimusta, ja tämä luku oli suurin koulunkäymättömillä naisilla (34,6%) ja köyhimmän viidenneksen naisilla (43,2%). Miehillä yleisin pahanlaatuinen kasvain oli eturauhanen, jonka ilmaantuvuus oli 37,8 tapausta 100 000: ta asukasta kohti; erityinen kuolleisuus oli 10,49 tapausta 100 000: ta miestä kohti (20).

henkilöresurssit

MoH toteutti vuonna 2012 terveydenhuoltoalan henkilöresursseja koskevia uudistuksia osana uuden MAIS-järjestelmän täytäntöönpanoa. Ensimmäisenä askeleena havaittiin merkittäviä terveysalan henkilöstövajeita, erityisesti perusterveydenhuollossa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten (Perhelääkärit ja tekninen henkilöstö) määrä.

terveydenhuoltoon vuosina 2008-2015 osoitettu suuri budjetti sekä ulkomailla asuvien ammattilaisten paluuseen kannustava ohjelma (1 948 palasi vuonna 2014) paransivat terveydenhuollon ammattilaisten saatavuutta. Vuonna 2014 käytettävissä olevia lääkäreitä oli 20,35 10 000 asukasta kohti ja hoitohenkilökuntaa 10,14 10 000 asukasta kohti. Näiden kahden ryhmän summa ylitti terveysalan inhimillisten voimavarojen kokonaistiheyttä koskevan alueellisen tavoitteen vuosina 2007-2015 (25 henkilöä 10 000 asukasta kohti). Erikoislääkäreitä ja hammaslääkäreitä on kuitenkin vähän, ja resurssien jakaminen on edelleen epätasaista eri puolilla maata: kaupunkialueilla lääkäreitä oli 29,01 100 000 asukasta kohti, kun taas maaseudulla heitä oli 5,42 100 000 asukasta kohti, jakaantuen epätasaisesti maakuntien välillä (esim.13.04 Esmeraldassa ja 26,03 Pichinchassa). Vuonna 2014 suurin osa terveydenhuollon ammattilaisista (71,5%) työskenteli julkisella sektorilla, heistä 60,7% MoH: ssa (Taulukko 3).

Taulukko 3. Terveydenhuoltolaitoksissa työskentelevä henkilöstö erikoisaloittain ja aluetyypeittäin (kaupunki/maaseutu), Ecuador, 2014

lääkärit
alue/esiintyvyys yhteensä erikoislääkärit generalistit valmistuneet asukkaat maaseutu synnytyslääkärit Dentistsa hoitohenkilökunta muut Ammattib
kaupunkialue 107,461 15,939 6,256 1,203 4,593 1,442 1,703 3,081 14,397 3,703
maaseutualue 11,833 532 1,022 69 136 1,427 504 1,396 1,853 334
Kaupunkimaksut 105.9 15.7 6.2 1.2 4.5 1.4 1.7 3 14.2 3.6
maaseudun maksut 20.1 0.9 1.7 0.1 0.2 2.4 0.9 2.4 3.2 0.6
differentiaali 85.8 14.8 4.4 1.1 4.3 -1 0.8 0.7 11 3.1
yhteensä 119,294 16,471 7,278 1,272 4,729 2,869 2,207 4,477 16,250 4,037

A sisältää yleiset Hammaslääkärit, asiantuntijat ja maaseudun Hammaslääkärit.
B sisältää biokemistit, farmaseuttiset kemistit, ravitsemusasiantuntijat, psykologit, terveysalan kasvattajat, saniteettiteknikot, sosiaalityöntekijät, ympäristöinsinöörit ja muut (teollisuuspsykologit, PR-asiantuntijat jne.).
lähde: National Institute of Statistics and Censuses (INEC). Yearbook of Health Statistics: resources and activities; 2014. Saatavilla osoitteessa: http:/www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Rec ursos_Actividades_de_Salud/Publicaciones / &Anuario_Rec_Act_Salud_20 &14.pdf. Accessed 30 Toukokuu 2017.

henkilöstöpolitiikan osalta MoH edistyi yhteistyössä työministeriön kanssa ehdotetuissa terveystutkintoja koskevissa koulutusvaatimuksissa ja täydennyskoulutusta koskevan teknisen standardin tarkistamisessa, joka on tarkoitus hyväksyä pian. Perhe-ja yhteisölääketieteen ammattilaisten koulutusta tarjoaa kahdeksan yliopistoa, joista vuonna 2016 valmistui 454 henkilöä.

Terveystieto, teknologia ja tieto

Terveystietotekniikka

vuonna 2016 terveystutkimusta rahoittivat korkeakoulujen, tieteen, teknologian ja innovaatioiden sihteeristö (Senescyt) sekä yliopistot ja kansainväliset järjestöt. Vuonna 2012 MoH perusti yhteistyössä SENECYTIN kanssa kansallisen Kansanterveystutkimuslaitoksen erikoistuneena yksikkönä, joka tekee tutkimusta tieteen, teknologian ja innovaatioiden alalla terveysalalla. Ecuadorissa 11 yliopistoa tarjosi jatko-opintoja terveystutkimuksesta ja 15 tuotti merkittävää tieteellistä tulosta tällä alalla.

ympäristö ja ihmisten turvallisuus

vuonna 2010 maassa vapautui 71,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mikä oli 0,1% maailman tämän kasvihuonekaasun päästöistä. Nämä päästöt johtuivat pääasiassa energiasektorista, jonka osuus oli 50 prosenttia ja maa-ja metsätalouden sekä muun maankäytön osuus 43 prosenttia. Ilmastonmuutokseen ja ilmaston vaihteluun keskittyvien tutkijoiden ja tutkimusohjelmien puute vaikeuttaa ongelman ratkaisemista.

lähinnä purkauksista ja ankarista talviolosuhteista johtuneet hätätilanteet ja luonnonkatastrofit aiheuttivat 237,9 miljoonan yhdysvaltain dollarin tappiot vuonna 2012. Se vastaa 4,6 prosenttia vuotuisesta investointiohjelmasta eli 1,3 prosenttia valtion yleisestä talousarviosta. Vuonna 2013 valmistui 113 tsunamitulva-mappia4 97 rannikkopaikkakunnalle sekä kartat tulva-ja joukkosiirtymäuhista 98%: lle maan kantoneista.

Ecuador on altis luonnonkatastrofeille tulivuorenpurkausten, maanjäristysten ja tsunamien vuoksi, ja sen herkät ja monimuotoiset ekosysteemit ovat erittäin alttiita ilmastonmuutokselle ja ilmaston vaihteluille. Tilanteen korjaamiseksi perustettiin vuoden 2008 perustuslaissa Kansallinen hajautettu riskinhallintajärjestelmä, ja vuonna 2009 perustettiin kansallinen Riskinhallintasihteeristö valvomaan luonnonriskien ja katastrofien seurantaa ja torjuntaa (21).

vuonna 2015 hallitus julisti kansallisen hätätilan Cotopaxi-ja Tungurahua-tulivuorten purkauksen vuoksi ja myönsi 500 miljoonaa yhdysvaltain dollaria hätätilatoimiin. Nämä tapahtumat vaikuttivat turismista saataviin tuloihin, ja maataloussektori kärsi miljoonien dollarien menetykset tulivuorten levittämän tuhkan vuoksi. Ecuadorin rannikolle iski maanjäristys huhtikuussa 2016, ja tuhoalueiden jälleenrakentamiseen tarvittiin 3,344 miljardia yhdysvaltain dollaria (21). Vahingot koskivat ensisijaisesti sosiaalialaa: opetusalalla 166 koulua (52 prosenttia Manabín ja Esmeraldasin kouluista) julistettiin turvattomiksi, mikä rajoitti 141 000 lapsen ja nuoren pääsyä koulutukseen.terveydenhoitoalalla 39 koulua vaurioitui ja 20 suljettiin pois käytöstä, minkä vuoksi 1,2 miljoonan ihmisen pääsy terveyspalveluihin oli rajoitettu.

ikääntyvät

iäkkäät muodostivat 7% Ecuadorin väestöstä vuonna 2010 ja 18% vuonna 2050. Tästä väestöstä 23,4% eli äärimmäisessä köyhyydessä; 53,2% vanhusväestöstä kuului alkuperäisvähemmistöihin (22). Tämän tilanteen aiheuttamat terveyspalvelujen saatavuutta koskevat rajoitukset on osittain voitettu äärimmäisessä köyhyydessä eläville perheille tarjotulla inhimillisen kehityksen sidoksella. Näistä perheistä 69% tarvitsi lääkärinhoitoa, ja yleisimmät sairastumiset liittyivät osteoporoosiin (19%), diabetekseen (13%), sydän-ja verisuonitauteihin (13%) ja keuhkosairauksiin (8%).

muuttoliike

Ecuadorin muuttoliikkeestä johtuva väestörakenteen muutos johtui pääosin finanssikriisistä, joka pakotti 1 600 000 ihmistä (11% väestöstä) lähtemään maasta vuosina 2001-2007. Vuosina 2008-2013 talouden kohentuessa yhä harvempi poistui maasta ja osa palasi (3). Vuosina 2014-2015 maasta lähteneiden ecuadorilaisten määrä kasvoi 20 prosenttia, mahdollisesti tuon ajan talouskasvun hidastumisen seurauksena. Vuonna 2013 maahanmuuttoon osallistui 56 471 pakolaista 70 maasta, joista 98% oli Kolumbiasta.

terveydenhuoltojärjestelmän organisoinnin, hoidon ja suorituskyvyn seuranta

vuoden 2008 perustuslain mukaan Kansanterveysministeriö (MoH) vastaa kansallisen terveyspolitiikan laatimisesta, kaiken maan terveyteen liittyvän toiminnan hallinnoinnista, sääntelystä ja seurannasta sekä terveydenhuoltoalan yksiköiden toiminnan valvonnasta (1). Perustuslaki loi myös perustan uudelle terveydenhuoltojärjestelmälle, joka perustuu kolmeen pilariin: valtio Terveydenhuolto – oikeuden takaajana; perusterveydenhuoltoon perustuva järjestelmä (PHC); ja ilmaisten terveyspalvelujen integroidun julkisen verkon (Red Pública Integrada de Servicios de Salud, rpis) luominen. Nykyinen Luomuterveyslaki on vuodelta 2006. Ecuadorin kehitysmallina toimiva kansallinen hyvän elämän suunnitelma (Plan Nacional del buen Vivir, PNBV) sisältää kansallisen terveysalan politiikan sekä erityiset terveystavoitteet, joihin maa on sitoutunut. Pnbv: n ja alakohtaisen toimintaohjelman perusteella MoH on laatinut kansallisia terveyspolitiikkoja ja-suunnitelmia sekä kansallista terveydenhuoltojärjestelmää koskevan sääntelykehyksen (8).

sääntelyviranomaisen osalta terveysviranomainen valvoo vuonna 2013 ja vuonna 2015 perustettua kansallista Terveysalan sääntelyä, valvontaa ja valvontaa hoitavaa virastoa sekä vuonna 2015 perustettua terveys-ja Prepaid-lääkäripalvelujen laatua hoitavaa virastoa. Näillä kahdella virastolla on sääntelyvaltaa toimivaltansa aloilla, ja ne noudattavat MoH: n antamia politiikkoja, kansallisia suunnitelmia, strategioita ja yleisiä sääntöjä. Niiden sääntelykehys sisältää yli 38 MoH: n ministerisopimuksella vuosina 2013-2015 laadittua asetusta.

tämän sääntelyrakenteen lisäksi Ecuador On niiden alueen 12 sopimusvaltion joukossa, jotka esittivät vuosina 2011-2016 järjestelmällisesti kansainvälisiin Terveyssäännöksiin liittyviä vuosiraportteja. Kansallinen epidemiologisen seurannan osasto on MoH: n yksikkö, joka vastaa kansainvälisten Terveyssäännösten noudattamisesta. Maan vuoden 2016 itsearviointi perustaitojen kehittämisestä mainitsee 90% suorituksen kahdeksassa arvioidusta 13 muuttujasta: 80-90 prosenttia vastatoimiin, riskiviestintään, henkilöresursseihin ja laboratorioihin ja 62 prosenttia kemiallisiin hätätilanteisiin varautumiseen.

palvelujen saatavuuden paraneminen julkisessa terveyspalveluverkossa (851 uutta yksikköä vuosina 2010-2016) ja terveydenhuollon ammattilaisten parempi saatavuus ovat lisänneet terveyspalvelujen saatavuutta. Vuonna 2014 eri hoitotasojen terveyspalveluiden osuus oli yhteensä 39 208 319 sairaanhoidon tapausta, mikä on 10,6% enemmän kuin vuonna 2011. Näistä konsultaatioista noin 74,6 prosenttia oli perusterveydenhuollon tasolla. Luokiteltu hoitotyypin mukaan, 14.6% oli päivystyskäyntejä, 45,8% sairastumisia, 16,5% hammashoitoa ja 22,9% ennaltaehkäisevää hoitoa (3).

Sairaalapäästöt ovat lisääntyneet tasaisesti vuodesta 2008 sekä julkisen verkoston MoH-sairaaloissa että yksityissairaaloissa. Vuonna 2014 sairaalapäästöjä oli 1 193 346, joista 42,7% oli MoH-sairaaloista, 38,2% yksityissairaaloista ja 19,0% muista julkisen verkon laitoksista (3).

vuonna 2014 avohoitokäyntejä oli 32 807 630. Suuri osa neuvotteluista käytiin 20-49-vuotiaiden ikäryhmässä (38% kaikista), ja ero oli huomattava naisten (82,1%) ja miesten (17,1%) välillä. 15-19-vuotiaat nuoret muodostivat ryhmän, jossa käytiin vähiten neuvotteluja, ja heidän osuutensa kaikista kuulemisista oli 8,5 prosenttia, ja miesten osuus oli 13 prosenttia pienempi kuin naisten. Lääkärit suorittivat konsultaatioista 64,3%, Hammaslääkärit 19,6%, synnytyslääkärit 12,9% ja psykologit 1,6% (17).

edellinen

takaisin alkuun
Seuraava

  • tämä merkintä on saatavilla myös englanniksi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.