Arizonan Palveluskoiralaki

määritelmät

oikeuksia/syrjintää koskevan lain mukaan:

”palveluskoiralla” tarkoitetaan opaskoiraa, merkinantokoiraa tai muuta eläintä, joka on yksilöllisesti koulutettu tekemään työtä tai suorittamaan tehtäviä vammaisen yksilön hyväksi, mukaan lukien näkövammaisten opastaminen, kuulovammaisten varoittaminen tunkeilijoista tai äänistä, avustaminen lääketieteellisessä kriisissä, pyörätuolin vetäminen tai noudan pudotettuja esineitä |
R. S. 11-1024 §

virka-eläinlain rikosvahingon mukaan:

”Palveluseläimellä” tarkoitetaan eläintä, joka on suorittanut virallisen koulutusohjelman, joka avustaa omistajaansa yhdessä tai useammassa tuottavaan elämäntapaan liittyvässä päivittäisessä elämäntehtävässä ja joka on koulutettu olemaan aiheuttamatta vaaraa ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.

A. R. S. § 13-2910

Majoituslaki

julkisella paikalla toimiva henkilö tai yhteisö ei saa syrjiä palvelueläimiä käyttäviä vammaisia henkilöitä.

kuka tahansa kouluttaja tai vammainen henkilö voi viedä palveluseläimeksi koulutettavan eläimen julkiselle paikalle koulutettavaksi, jollei laissa säädetyistä poikkeuksista muuta johdu.

rikkomus on luokan 2 rikkomus.

laissa on poikkeus eläintarhoihin tai villieläinpuistoihin, joissa palveluseläimet voivat joutua suoraan kosketukseen eläinten kanssa.
R. S. § 11-1024

palveluskoirien häirintä / häirintä

per A. R. S. § 13-2910, henkilö tekee eläimiin kohdistuvaa julmuutta, jos hän tekee jonkin seuraavista:

  • tahallinen tai tietoinen toiminta työ-tai palveluseläimen kanssa, tappaminen tai vahingoittaminen ilman omistajan oikeudellista etuoikeutta tai suostumusta (luokka 6 törkeä rikos).
  • sallii tahallaan tai tietoisesti minkä tahansa henkilön hallussa tai valvonnassa olevan koiran häiritä, tappaa tai aiheuttaa fyysistä vahinkoa palveluseläimelle (luokka 6 törkeä rikos).
  • holtittomasti antaa jokaisen henkilön huostassa tai valvonnassa olevan koiran häiritä, tappaa tai aiheuttaa fyysisiä vammoja palveluseläimelle (luokka 1 rikkomus).
  • tahallaan tai tietoisesti hankkii tai harjoittaa palveluseläimen luvatonta valvontaa tarkoituksenaan riistää palveluseläimen käsittelijältä palveluseläin (luokka 6 törkeä rikos).

ajo-oikeus

kulkuneuvon kuljettajan, joka lähestyy oikeudellisesti sokeaa jalankulkijaa, joka käyttää virka-eläintä, on väistettävä ja ryhdyttävä kohtuullisiin varotoimiin jalankulkijan ja virka-eläimen loukkaantumisen välttämiseksi. Tätä pykälää rikkova kuljettaja on korvausvelvollinen jalankulkijalle tai virka-eläimelle aiheutuneista vahingoista. Myös luokan 2 rikkomus.
R. S. § 13-2910

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.