Cochrane

mange mennesker strækker sig før eller efter at have deltaget i fysiske aktiviteter såsom sport. Normalt er formålet at reducere risikoen for skade, reducere ømhed efter træning eller forbedre atletisk præstation. Denne gennemgang kiggede kun på virkningerne af strækning på muskelsårhed.

gennemgangen indeholdt 12 relevante randomiserede kontrollerede undersøgelser, der undersøgte effekten af strækning før eller efter fysisk aktivitet på muskelsårhed. Elleve undersøgelser var små, hvor mellem 10 og 30 personer blev tildelt strækøvelser. I modsætning hertil var en undersøgelse stor med 2337 deltagere, hvoraf 1220 var i strækningsgruppen. Ti undersøgelser blev udført i laboratorier ved hjælp af standardiserede øvelser. De eneste to undersøgelser, der omfattede den eneste store undersøgelse, var såkaldte feltbaserede undersøgelser. Disse undersøgte effekten af strækning på muskelsårhed forbundet med selvvalgt fysisk aktivitet. Undersøgelserne var af lav til moderat kvalitet. Nogle af undersøgelserne undersøgte virkningerne af strækning før fysisk aktivitet, nogle undersøgte virkningerne af strækning efter fysisk aktivitet, og nogle undersøgte virkningerne af strækning både før og efter fysisk aktivitet.

undersøgelserne gav meget konsistente fund. De viste, at der var ringe eller ingen effekt af at strække på muskelsårheden oplevet i ugen efter den fysiske aktivitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.