DEC2 moduluje orexin projevu a reguluje spánek

Výsledky

prozkoumat mechanismus, základní behaviorální fenotyp snížená doba spánku v DEC2 mutaci, jsme zkoumali expresi genů regulujících spánek homeostázy v myším modelu lidské DEC2 mutace. Zjistili jsme, že prepro-orexin (Hcrt) genové exprese byla up-regulována v hypotalamu hDEC2-P384R transgenních (Tg) myší ve srovnání s hDEC2-WT Tg myší (Obr. 1A). Savci mají dva receptory pro orexin peptidy, orexin receptor 1 (OX1R) a orexin receptor 2 (OX2R) (13). U myší s mutací hDEC2 byla exprese OX2R také mírně zvýšena (obr. 1A). Potvrdit up-regulace orexin na proteinové úrovni jsme analyzovali jeho výraz v laterálním hypotalamu v zeitgeber time 1 (ZT1) imunohistochemicky pomocí protilátek rozpoznávat orexin prekurzor bílkovin a orexin peptid. Počet buněk pozitivních na orexin byl zvýšen mutací P384R (obr. 1B). Jsme také generovány FLAG-tagged hDEC2 BAC Tg myši přechovávání Y362H mutace a zjistili, že tyto myši vykazovaly zvýšenou prepro-orexin úrovně (Obr. S1A). TG myši exprimující buď Y362H-DEC2 nebo P384R-DEC2 vykazovaly zvýšenou aktivitu a snížené klidové chování (obr. S1B), podobné tomu, co bylo dříve prokázáno u myší s mutací P384R (5).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.