Baseband Jednotky,

Baseband odkazuje na původní frekvenční rozsah přenosu signálu, než je modulovaný. Základní pásmo může také odkazovat na typ přenosu dat, ve kterém jsou digitální nebo analogová data odesílána přes jeden multiplexovaný kanál.

základní jednotka (BBU) je jednotka, která zpracovává základní pásmo v telekomunikačních systémech. Typická bezdrátová telekomunikační stanice se skládá z procesorové jednotky základního pásma a RF procesorové jednotky (remote radio unit-RRU). Jednotka základního pásma je umístěna v místnosti s vybavením a spojena s RRU pomocí optického vlákna. BBU je zodpovědný za komunikaci prostřednictvím fyzického rozhraní. BBU má následující vlastnosti: modulární design, malá velikost, nízká spotřeba energie a lze jej snadno nasadit.

BBU v mobilní telefon mobilní web se skládá z digitální signálový procesor pro zpracování přesměrování hlasových signálů pro přenos do mobilní jednotky a proces reverzní hlasové signály přijímané z mobilní jednotky. Procesor digitálního signálu také slouží k vytvoření prvního zvukového tónu (SAT) pro přenos do mobilní jednotky generováním po sobě následujících digitálních vzorků SAT, které jsou dekódovány do nepřetržitého tónu. Nakonec procesor digitálního signálu detekuje přítomnost druhého SAT generovaného mobilní jednotkou vzorkováním a zpracováním po sobě jdoucích vzorků druhého SAT a měřením výkonu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.